Národní dům

 

Národní dům - nynější městská knihovna - se nachází na místě bývalého  tkalcovského cechu. V roce 1923  zde měl k dispozici prostory  Pozemkový ústav, který blahodárně působil na český hospodářský život. V budově Národního domu byl velmi čilý společenský život, cvičila a hrávala se v něm divadelní představení spolku Sokol (založený v roce 1923) a konaly se zde i společenské akce pro obyvatele města a okolí. Během okupace byl název Národního domu změněn na Hnědý dům, který se stal sídlem nacistů. Po válce objekt sokolovny sloužil pro pravidelné cvičení žactva a žen, byl využíván i místními školami. V 60. letech byla tato budova  v havarijním stavu.V dnešní době je dům po rekonstrukci a sídlí v něm městská knihovna.