Menší domy v dolní části náměstí byly postupně nahrazovány tzv. bytovkami. Na fotografii je jeden z prvních. Na místě současného dvojdomu stával dříve přízemní domek, v němž se nacházel obchod Páral. Dříve věčně rozbahněné náměstí dostalo pevný povrch, který byl v posledním roce obnoven. Za pozornost stojí jedna z frymburských charakteristik – hromady složeného dříví na otop. I v současné době většina domácností v zimním období používá tohoto způsobu zajištění tepla.