První zpráva o špitálu ve městě Chomutově pochází z roku 1382. Jaká byla jeho podoba či umístění však není známo, patrně se nacházel při východním okraji města v místech později vybudovaného špitálního komplexu s kostelem sv.Ducha. Barokní špitál byl nahrazen až ve 2.polovině 19.století nově vybudovaným chorobincem, který se však nacházel o něco dále, při východním okraji hřbitova . Později v těchto místech byl postaven roku 1913 chudobinec podle návrhů architekta Josefa Zascheho. Park, který se nacházel před ním, byl ve francouzském stylu. Budova chudobince v pozdějších letech sloužila jako poliklinika a dnes má zde sídlo státní policie. Roku 2006 byl park po dlouhé době znovu obnoven a upraven.