Zbytek na památku... (RT)

Tramvaje před radnicí a v přilehlých ulicích začaly vozit své první cestující 25. 8. 1897 na lince od železničního nádraží k Městskému lesíku (dnes ZOO). Raritou v té době byl pravostranný provoz tramvají (auta a povozy jezdily vlevo až do druhé světové války). Důvodem bylo stoupání 97,2 promile v Pražské ulici, a tak se od počátku jezdilo "nahoru" Moskevskou. Od roku 1904 začala kolem radnice jezdit i linka do Růžodolu I k Letce, na druhé straně později prodloužená do Rochlice na Poštovní náměstí.