Leží několik málo kilometrů od Turnova směrem na Semily. Jejich dominantou je zřícenina hradu Rotštejn.

Klokočské a Betlémské skály mají na 2,09 km čtverečních v křemenných pískovcích okolo 300 jeskyní.

Klokočské skály dostaly jméno podle obce Klokočí, dnes součástí Mírové pod Kozákovem. do skal můžeme vstoupit rozsedlinou tzv. Klokočských průchodů. Ve středověku tudy vedla kupecká stezka.

 Přírodní rezervace Klokočské skály je krajinářsky a geomorfologicky hodnotné území se zbytky reliktních borů, četnými skalními závrty a hluboce zaříznutými údolíčky, ve kterých rostou typické vysokohorské druhy rostlin. Pískovcové skalní útvary jsou rovněž domovem ohrožených druhů netopýrů.
     Území rezervace je turisticky zpřístupněno po žluté turistické stezce vedoucí od Turnova přes Zelený důl, jeskyni Postojnou na zříceninu hradu Rotštejn a také po červené turistické stezce, která navazuje na Zlatou stezku Českého ráje a vede po okraji Betlémských skal s vyhlídkou na Zdenčině skále.
     Na okraji Klokočských skal se nachází největší pískovcová jeskyně Českého ráje - Postojná, kde byly objeveny stopy nejstaršího osídlení v Českém ráji.
     Klokočské skály sice nepatří mezi nejnavštěvovanější, zato zde najdeme větší klid.
     Toto skalní město leží u vsi Klokočí mezi Turnovem a Kozákovem.
     Zdejší území nabízí nádherné výhledy na severní a jihovýchodní část Českého ráje.

 

Klokočská skalní stěna je dlouhá zhruba 1600 metrů a je rozčleněná do izolovaných skalních věží a rozsedlin (Klokočské průchody).