Budova „staré školy“ se nachází naproti kostela sv. Bartoloměje. Počátek frymburského školství lze klást až před rok 1474, neboť k tomuto roku zmiňují prameny nejmenovaného frymburského učitele. Po mnoha letech stěhování byla kolem roku 1739 postavena první zděná školní budova. Byla přízemní, pokrytá šindeli a stála přibližně na místě staré školy čp.36, jen poněkud blíže k domu čp.35, od něhož byla oddělena jen úzkou uličkou. Touto uličkou chodili prý žáci k řece na hnojiště k vykonávání tělesné potřeby. Z původní jedné třídy o 150 žácích z roku 1786 se postupně rozrostla až na 8 tříd a 581 žáka ve školním roce 1911/12. Tomu pochopitelně odpovídaly i přestavby a dostavby původní budovy. Škola definitivně zakončila své působení v této části Frymburku v roce 1975, kdy byla přestěhována do novostavby v západní části obce. V současné době se v budově staré školy nachází vinárna, penzion a řeznictví. Nenápadnou fasádu a budovatelské heslo nahradily pouťové výjevy z české historie a poutače na na nabízené služby. Před budovou stojí tzv. meteorologický sloup, v jehož skříňce byl dříve umístěn barometr. Jedná se opět o dílo učitele Kuldatsche.