Identifikace cesty je možná především z jejího profilu, okolí i účel se výrazným způsobem proměnily. V okolí vyrostly nové rodinné domy, v roce 1975 pak i rozsáhlý areál základní školy, jejíž jedno křídlo lze vidět. Kapličku u cesty potkal stejný osud, jako mnohé další drobné sakrální stavby, byla zbořena. Zajímavostí je, že ji neuvádí přehled staveb s podobným osudem ve výpravné knize Šumava – příroda – historie – lidé. Komunikace byla vyasfaltována, její význam se však zmenšil tím, že hlavní silnice se přesunula o několik desítek metrů výše od jezera a Frymburku se dotýká jen okrajově.