Z původních pěti jihlavských městských bran se dochovala do dnešních dnů pouze jediná, a sice brána Matky Boží. Ostatní bránily rozvíjející se dopravě, a proto musely být strženy. Gotická stavba pochází z 15. století, renesanční cimbuří je z r. 1564. To bylo z důvodu havarijního stavu v r. 1996 sneseno a muselo být znovu postaveno. Brána, jež tvoří jeden ze symbolů města, dnes mj. slouží jako vyhlídková věž.