Při pohledu na tuto fotografii je patrná změna. Dnes už druhá část bývalého ředitelství neexistuje a na místě hasičské zbrojnice se nachází výstavní areál Ćerná louka.