Výstavba sokolovny umožnila rozvoj sportovních aktivit místního obyvatelstva.