Za 1.850 m dlouhou a 5 m vysokou hrází rybníka jsou zadrženy více než 4 miliony metrů krychlových vody. Rozlohou jde tak o pátý největší rybník jižních Čech. Stejně jako rybník Dvořiště byl vybudován na Miletínském potoce asi 10 km severoseverozápadně od Třeboně u Lomnice nad Lužnicí. Je hluboký pouze 1 m, s mnoha ostrůvky a členitými břehy, zátokami a poloostrovy.

Vodní plocha přechází v mokřady s rákosinami, podmáčené louky, malé lesíky i pole. Největší z ostrovů, Lůsy, se při vypouštení rybníka mění na poloostrov. Na převážně zalesněném Osikovém ostrově hnízdí drobné zpěvné ptactvo. Ornitologové napočítali v rezervaci více než 150 druhů ptáků, z nichž většina zde hnízdí (volavka červená, čírka obecná, bukač velký, zrzohlávka rudozobá a mnohé další). Uvádí se, že na začátku podzimu se tady shromáždí až 5000 hus velkých a počty dalších druhů jdou do stovek, zastavuje se tady např. volavka bílá, husa polní, husa běločelá, čírka obecná, lžičák pestrý.