Zámek Vznikl na místě tehdejšího panského sídla, landštejnského dvorce či tvrze, přeměněné v druhé polovině 14. století v hrádek. Z r. 1395 pochází první zmínka o hrádku jako zámku, když v něm sídlili někteří z nových vlastníků, pánů z Rožmberka přestavěl v 50. letech 15. století třeboňský hrad, který byl již před tím místem politických schůzek i jednání protipoděbradské a katolické Jednoty Strakonické. Další rozšíření hradu se uskutečnilo za Voka a Jindřicha z Rožmberka v poslední čtvrti 15. století a v první čtvrti 16. století. Oboje úpravy hradu byly pohlceny pozdějšími přestavbami prováděnými za Viléma z Rožmberka, přeměňující postupně hrad v zámek. Začali v r. 1565 a prováděl je stavitel Jan Vlach. Další stavební činností bylo vnitřní zámecké nádvoří již zcela ohrazeno. Stavitelem Antonínem Ericerem byly vytvořeny neokázalé budovy s hladkými stěnami, které na jižní straně oživoval rivalit věže, na vnitřní straně pak dvouramenné kryté schodiště, vedoucí ke vchodu jz. traktu. Významné úpravy zámku spadají do období vlády Petra Voka z Rožmberka. Již r. 1598 došlo ke koupi bývalé radnice a tím pokračovalo rozšiřování zámku o vnější nádvoří. V následujících dvou letech provedl Dominik Cometa, vlašský stavitel usedlý v Českých Budějovicích, přestavbu jv. Křídla a přístavbu západního výběžku při jeho sz. nároží. Brzy po přestěhování Petra Voka do Třeboně (1602 ) pokračovaly práce na úpravách zámku vybudováním světice zvané dvořanské v přízemí právě dostavěné jv. Části zámecké budovy. Její malířskou výzdobu ukončil malíř Tomáš Třebechovský v r. 1604. Mimo zámek byla v letech 1606 – 08 postavena mezi branami Svinenskou a Novohradskou rožmberská zbrojnice, která byla po sto letech přestavěna na pivovar Regent. R. 1712 zřízena na vnějším nádvoří zámku kašna s hlavou Turčína podle návrhu Pavla I. Bayera. R. 1763 byla stavěna budova v jz. Cípu vnějšího nádvoří, vedle ní pak r. 1766 vystavěn nový úřednický dům zvaný Stökel. V poslední čtvrtině 18. století roku 1795 byly namalovány sluneční hodiny v Vrokokovém rámování na vnitřní straně sev. Zámeckého křídla. V 19. století přestavba záp. Křídla a jeho výběžku do zahrady. V zámku je umístěna stálá expozice historie města Třeboně a třeboňské