Zdaleka viditelnou dominantou města Varnsdorf, tyčící se na znělcovém vrchu, je vyhlídková restaurace na Hrádku. Tento, kdysi honosný objekt, si vybudovali varnsdorfští členové místní sekce Horského spolku pro nejsevernější Čechy. Projekt zpracoval varnsdorfským turistům městský stavitel Anton Möller, který počítal jak s účelovou stavbou, zahrnující společenské, restaurační i ubytovací prostory, tak i s 29 m vysokou vyhlídkovou věží. V létě roku 1903 mohla být zahájena stavba, díky půjčce 50.000 korun od knížete Lichtenštejna, která pokryla téměř polovinu rozpočtu. Dílo, kterým po dobu jednoho roku žilo celé město, kdy občané a řemeslníci nabízeli svou pomoc zcela zdarma, bylo završeno dne 15. května 1904. Ten den se poprvé otevřely veřejnosti dveře na vyhlídkovou věž. Od té doby se také konalo v rozsáhlých reprezentačních prostorách mnoho společenských událostí. Za nádherným rozhledem a dobrou "kuchyní" sem až do roku 1945 přicházelo mnoho návštěvníků. V poválečné době osud Hrádku nikterak nepřál a objekt postupně chátral. V roce 1967 sice město Hrádek zrekonstruovalo, avšak v polovině devadesátých let došlo k jeho rozsáhlé devastaci. Úplné likvidaci zabránila až iniciativa varnsdorfských firem a občanů podporovaných i německými sousedy. Město Varnsdorf je hlavním investorem.

V roce 2000 byl založen Nadační fond Hrádek - Burgsberg

  • 8. června 2001 bylo založeno v Seifhennersdorfu partnerské sdružení Förderverein Burgsberg
  • 1. srpna 2001 - zahájeny prvé práce na záchraně vyhlídkové věže
  • 14. listopadu 2001 je Hrádek Ministerstvem kultury ČR prohlášen kulturní památkou
  • 18. července 2003 dokončena rekonstrukce 29 m vysoké vyhlídkové věže a slavnostně otevřena pro veřejnost
  • v květnu 2004 dokončeno zastřešení hlavní budovy
  • stavební práce pokračují v 1. a 2. nadzemním podlaží, osazením oken a dveří včetně fasády