Náměstí v Třeboni Přirozeným centrem celé městské památkové rezervace je náměstí, obklopené měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. Nejvýznamnějším objektem je stará radnice, z jejíž 31 vysoké věže je krásný výhled do okolní krajiny. Radnice vznikla v 16. století přestavbou dvou shořelých domů. S přispěním císaře Ferdinanda III. Byla k radnici později přistavěna čtyřboká, 31 metrů vysoká věž s ochozem. V polovině 18. století bylo průčelí budovy ozdobeno freskami s rožmberským, Schwarzenberským a městským znakem. Při stavbě roku 1819 byl radniční dům zvýšen o druhé patro. Nyní se v něm nachází výstavní síň. V areálu bývalé radnice je také barokní divadlo J. K. Tyla, postavené v roce 1832. Zde se v letní sezóně střídají divadelní soubory z celé republiky. Uprostřed náměstí stojí renesanční kamenná kašna, v její blízkosti pak barokní mariánský sloup. Tato barokní památka je dílem kameníka Leopolda Hubera. Na náklady měšťanů Jana a Alžběty Pilsových byla roku 1780 zhotovena socha Panny Marie na štíhlém jehlanu, jež spočívá na trojbokém podstavci se sochami sv. Josefa, sv. Vojtěcha, sv. Alžběty.