Krčínova ulice ústí do Žižkova náměstí jehož jižní stranu uzavírá Svinenská brána s obloučkovými štíty a sgrafitovou výzdobou severního průčelí, na kterém je mezi okny prvního patra osazena soška svatého Floriána. Psaníčkovými sgrafity je pokryta i valená klenba průjezdu. Dva inundační mosty přes koryto Staré řeky a cíp Rožmberského rybníka tvořily součást bývalé silnice mezi Jindřichovým Hradcem a Českými Budějovicemi, resp. Třeboní a Stráží nad Nežárkou. Zděné mostní objekty se nalézají při okraji vsi asi 5 km severovýchodně od Třeboně. První má pšt oblouků z kamenných kvádrů a pochází z roku 1781. Druhý má oblouků dokonce 12 a je na něm pamětní deska s letopočtem 1799. Oba mosty jsou pravděpodobně dílem projektanta ing. Rosenauera, který byl ve službách Schawrzenbergů a projektoval i proslulý Schwarzenberský kanál. Mosty sloužili místní silniční dopravě až do konce 80. let 20. století (1988). Přístup je zhruba 100 metrů po staré silnici z návsi ve Staré hlíně.