1954-osvětlení+ chodníky

1957-sadové úpravy

v 50. letech úpravy náměstí- úpravy parku, odstraněn mariánský sloup,nová kanalizace,autobusové zastávky na náměstí