Novogotický kostel sv. Karla Boromejského, Karlova ulice, Varnsdorf 

Kostel je postaven v novogotickém stylu a zasvěcen sv. Karlu Boromejskému. V roce 1901 byl v tehdejší části Varnsdorfu nazývané Karlsdorf založen spolek, jehož úkolem bylo shromáždit dostatek finančních prostředků na stavbu kostela. Dary od občanů i různých organizací však nestačily a stavba postupovala pomalu. Nedostatek peněz i jejich znehodnocení po 1. světové válce přispělo k rozhodnutí ukončit věž ve výši střechy. Proto mu také dnes asi nikdo neřekne jinak, než „kostel bez věže"... Vypracováním plánů a hlavním stavbyvedoucím byl pověřen městský stavitel Anton Möller a stavba byla svěřena varnsdorfskému staviteli Franzi Rottovi. Na svátek budoucího patrona kostela byl 4. 11. 1903 proveden slavnostní výkop a posvěcení základů. Za necelý rok - na svatodušní svátky - 23. 5. 1904 byl za účasti vysoké církevní hierarchie posvěcen základní kámen. Podle kronikáře byla ten den podepsána zakládací listina, která byla spolu s dobovými mincemi vložena do základního kamene, a vše bylo zazděno.

Dne 3. 9. 1912 byl kostel slavnostně vysvěcen litoměřickým diecézním biskupem. Kostel je trojlodní s interiérem rozčleněným osmi pískovcovými sloupy. Délka kostela je 50 metrů a šířka včetně postranních lodí 24 metrů. Kostel má tyto zvony: Karla - váha 950 kg, Marii - váha 450 kg, Josefa - váha 230 kg a v roce 1992 byl zde slavnostně vysvěcen největší zvon v České republice z Ditrichovy dílny vážící 2.550 kg pojmenovaný sv. Kříže, Barnabáše a Alexeje. Pro výtvarné ztvárnění zvonu je charakteristické použití (jedno z posledních) státního znaku ČSFR. Zvon nese nápis: „Živé svolávám, mrtvé oplakávám, blesky rozháním".