Současná budova základní školy J. Harracha sídlí v bývalé sokolovně, která byla za velkých finančních obětí zřízena roku 1896. Reprezentativní pseudorenesanční budova se stala jedním ze zdejších společenských center - vedle cvičení bychom se tu na přelomu 19. a 20. století mohli zúčastnit divadelního představení, později by nás lákal také biograf. Za I. světové války sloužila sokolovna jako lazaret pro raněné vojáky. Dnešní podobu získala přestavbami ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století. Roku 1946-7 prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Škola má nyní 382 žáků a 29 učitelů,ale vždy to tak nebývalo pamětníci si vybavují i časy, kdy škola měla jen pár žáčků.