Staniční budova Českotřebovského nádraží byla předána veřejnosti v roce 1924 společně s poštovním a telegrafním úřadem. Již v roce 1924 cestující přicházeli ke dvěma nástupištím podchodem. Třetí a čtvrté nástupiště bylo zprovozněno v následujícím roce. Páté nástupiště přibylo až v dalším století. Jinak má staniční budova stále stejný vzhled a byla průběžně modernizována. Poklidný parčík před nádražím se změnil v autobusové nádraží a parkoviště, jehož kapacita stále nestačí.