Vestibul staniční budovy slouží cestujícím již více než 80 let. Byl zrekonstruován v roce 2004.