Kulturní a tělovýchovné spolky ve Svinově začínají vznikat už koncem 19. století. Prvním spolkem, který ve Svinově vznikl, byl spolek dobrovolných hasičů. Byl založen už v roce 1889.