Slavnostní otevření nové sokolovny se konalo 1. července 1928.

Sokolovna se stala centrem kulturního a společenského života ve Svinově. Tady se pořádaly plesy, koncerty, akademie, divadelní představení, oslavy státních svátků. Od r. 1934 zde začalo hrát i kino Hvězda.

2. prosince 1998 sokolovna vyhořela.