Z hygienických důvodů byla roku 1999 definitivně uzavřena budova tělocvičny a dílen, která byla následně zbořena.
20. 9. 2002 se konaly oslavy 90. výročí založení Měšťanské školy ve Svinově. Součástí programu bylo slavnostní otevření nového sportovního komplexu. Součástí budovy nové tělocvičny je kromě gymnastického sálu také velký skleník a dílny.