Její věhlas se již neomezuje pouze na Ostravu, ale přesahuje region a bez nadsázky je možné tvrdit, že je známá prakticky v celé republice a dokonce i za jejími hranicemi.Nejstarší vyobrazení stodoly stojící na Stodolní ulici pochází z roku 1838, kdy Jan Matuščík žádal o její stavbu na místě shořelé budovy. Některé stodoly byly ještě v 70. letech 19. století kryty slámou. Až po několika požárech začaly být vyzdívány. Z dochovaných pramenů víme, že tyto objekty sloužily k uskladnění nejen obilí, ale také dalších polních plodin.