Zlatá Olešnice - nachází se v kraji Libereckém, bývalém okrese Jablonec nad Nisou. Sdružuje několik obcí: Stanový, Lhotku a osadu Návarov. Sama Zlatá Olešnice se historicky dělí na Návarovskou při pravém břehu potoka Zlatník a na Semilskou na levém břehu. První zpráva o obci je z roku 1352, kdy byla uváděna jako farní ves. Roku 1398 byla nazývána Olešnice Zlatha, podle zlata, které se rýžovalo do 17. století. Je zde  pozdně barokní kostel sv. Martina z r. 1776. Má cennou vnitřní výzdobu. Zvon z roku 1554. Památkově chráněné dvě pískovcové sochy a pieta z r. 1828.