Je typickým symbolem města a jedinou branou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran. Spolu s opevněním byla postavena na počátku 2. poloviny 13. století. V 16. století prošla renesančními a gotickými úpravami. Její specifická podoba je dána rozsáhlou atikou na vrcholu věže. V roce 1853 byla brána renovována a byly na ni umístěny hodiny.