Project view - Proměny regionu - obce Prakšice a Pašovice

 Čeština
 

Project text:


Obce Prakšice a Pašovice leží na úpatí Bílých Karpat asi 7 km od Uherského Brodu. Obě obce se rozkládají v malebném údolí, kudy protéká potok Holomňa. Jsme také součástí přírodního parku Prakšická vrchovina.

První uvedení místního názvu obce Pašovice se datuje k roku 1365, od roku 1370 existuje obecní kronika, pamětní kniha je vedena od roku 1780. Prakšice patřily církvi, tj. Olomoucké biskupské kapitule, která obce udělovala některému šlechtici jako léno. V souvislosti s tímto jsou uvedeny v seznamu kostelů již v roce 1141.

Zajímavá místa

Pašovice:

  • Boží muka nazývaná „kaplička“ byla postavena kolem roku 1750. Stavba je kulturní památkou.

Prakšice:

  • Základní škola – společná pro obě obce
  • Hřiště
  • Kostel Krista Krále
  • Prakšická vrchovina

Na počátku tohoto projektu jsme si mysleli, že dát dohromady stará fota nebude velký problém. Opak byl však pravdou. Vzhledem k tomu, že lidí, kteří vlastnili fotoaparát, nebylo mnoho.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  
Kroj dříve a dnes
Školní třída v roce 1974 a 2008
Budova školy a její okolí
Prakšický rybník
Část obce Prakšice - Grefty
Page 1  2  3  4  


TrainLMS