Project view - Proměny - Návojná

 Čeština
 

Project text:Velmi stručná historie obce Návojná - naše obec, náš domov. Jakou má historii? Co se skrývá v jejích časem zavátých příbězích, co nám nabídne k poznání? Nezdolní lidé, trvalé tradice, často nelehký boj o holé přežití - to vše lze nalézt v pramenech, které o Návojné hovoří. Zkusme si zde připomenout alespoň zásadní okamžiky v naší historii.

Neznáme přesné datum založení obce. Ostatně je velmi málo obcí, které mají nějakou verifikovanou zprávu o svém vzniku. Nicméně je zřejmé, že Návojná svůj vznik může vázat na nedaleký hrad Brumov, jehož význam pro naše okolí byl mnohdy doslova životně důležitý. Hrad jako takový můžeme dle poměrně rozsáhlého a důkladného archeologického výzkumu datovat do první poloviny 13.století. Nález tympanonu ze sakrální hradní místnosti odkazuje na cisterciáckou stavební huť velehradskou a ta přišla na Velehrad v roce 1205. Vraťme se však k Návojné. Není pravděpodobné, že by Návojná byla založena paralelně s hradem, avšak nelze vyloučit, že lidé Návojnou obývali již v průběhu první poloviny 15.století. Jedná se však o pouhou spekulaci, potažmo analogii k Nedašovu (1422). První písemná zmínka o obci pochází z počátku 16. století, konkrétně z roku 1503, kdy je naše obec uváděna jako součást brumovského panství a prodána Janu Meziříčskému z Lomnice. Poté se o Návojné na několik let v pramenech mlčí. Až v roce 1516 se nám představuje návojský šafář Jan, ale jen aby zjitřil naši fantazii a hned se zase vrací do šera dějin. Zprávy z roku 1537 jsou už bohatší. Návojná, Brumov, Bylnice, Štítná a Nedašova Lhota žádaly panstvo o vyproštění z práva odúmrtního a o svodné pastvy žaludové a bukvicové v panských lesích. Jakkoli se nám tyto žádosti zdají nejasné, zbytečné či nedůležité, vězme, že tyto otázky ve své době byly v pravdě existenční. Nutno dodat, že Adam z Lomnice se k této žádosti našich obcí přiklonil veskrze a po více méně přijatelných podmínkách žádosti vyhověl.

Vrchnostenské sídlo v Návojné zbudovali až Beisselové z Gymnichu, poté kupuje panství v roce 1782 Josef Bernard Zhořský ze Zhoře. Po Zhořského smrti v roce 1800 se vdova Františka dostává do finančních problémů a nastává období nových machinací, v roce 1802 dojde dokonce k dražbě majetku, ale i přesto Návojná během šesti let jedenáctkrát změní majitele. Stabilitu do panství přinesl až rok 1835. tehdy si pomalu chátrající panství přijel prohlédnout Wofgang rytíř z Manneru, předseda kriminálního soudu ve Znojmě, též znojemský starosta. Tento vážený muž nakonec se svou manželkou Návojnou koupili.Ještě dva roky po koupi uvažovali o rekonstrukci brumovského Kaštýlu, ale nakonec zvítězil odvážný plán výstavby budovy nové - budovy, jež začala psát historii zámku Návojná. Manner radikálně přestavil stávající budovy návojského dvora, nákladně je vybavil, přesto nebyl stále spokojen. Proto nechal v roce 1845 vyhotovit nové plány na již skutečně zámeckou budovu. Tu stavitel Vašíček vsadil mezi dvě upravené ramena z původního dvora, čímž vznik charakteristický půdorys podkovy. Manner souhlasil a o dva roky později výstavba započala. Zámek byl dokončen roku 1851, upravován byl dále nádherný a rozměrný park, který čítal přes dvě stovky šlechtěných dřevin. Manner byl tvrdým mužem a svým chováním často vyvolával spory s návojňany, nicméně pozvedl návojské panství k relativně spokojenému životu. Zemřel 30. března 1864 na svém zbudovaném zámku.Zámek, velkostatek i brumovská pila patřily zámeckým až do konce II. světové války, kdy byly zabrány podle dekretu o konfiskaci německého majetku. Budova zámku prošla mnohými změnami. Zajímavou kapitolou byl pokus o vybudování hodinářské dílny Arnošta Horny v roce 1948, ten ale narazil na nepřízeň mocenského aparátu. Poté budovu užíval brumovský podnik MEZ, který zde zřídil byty svým zaměstnancům, a byty jsou v zámku i v současné době.

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Kdysi moderní škola, dnes domov pro lidi s různým postižením
Kaple kdysi a dnes
Zámek Návojná
Pohled na Návojnou z Chrástků
Page 1  2  3  


TrainLMS