Project view - Praha-Radotín

 Čeština
 

Project text:


Městská část Praha-Radotín se rozkládá na levém břehu řeky Berounky nedaleko soutoku s Vltavou. Zastavěné území leží v nadmořské výšce cca 200 m nad mořem, ovšem prvorepublikové vily a dnes převážně nové rodinné domy se rozbíhají po příkrých radotínských stráních do mnohem vyšších poloh (a Radotín se tak přibližuje k okolním obcím).

Úzké údolí radotínského potoka končí v pomyslné centrální části obce a voda potoka je již v terénu nivy Berouky odváděna do řeky.  Do východního okraje katastru obce zasahuje chráněná krajinná oblast Český kras, na který navazuje v severním cípu Radotínsko-chuchelský háj. 

Vzhledem ke své strategické poloze byla oblast Radotína osídlována již v daléké minulosti. Na druhém břehu soutoku Berounky s Vltavou vyrostlo keltské, mimořádně rozlehlé dvojité oppidum, slavné Bohemiae,  v době hluboko před Kristem. Území bylo  později dobyté a využívané germánskými Markomany a posléze přišedšími Slovany. Na území Radotína bylo odkryté pohřebiště z 9. století. První písemný záznam o Radotínu pochází již z 10. století a vzhledem k blízkosti významné Zbraslavi vypovídá ještě mnohokráte tamější kronika o bohatém životě tohoto místa.

 Významný průmyslový a dopravní rozmach zazanamenala osada Radotín v průběhu 19.století. Vedle možnosti říční dopravy byly vybudovány první silnice a dokonce železnice! Rozšiřující infrastruktura a geologický potenciál oblasti sem přivedly průmysl a s ním i lidi a jejich kulturu. 

 Nehlédněte s námi do minulého i dnešního života tohoto místa.

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Původní budova školy
Pohled na "uzel" včerejších i dnešních radotínských cest - ul. Karlická.
Ředitel Halík na chodbě v prvním patře nové školy.
Stará trafika byla kdysi krásná dřevěná boudička.
Page 1  2  3  


TrainLMS