Project view - Proměny regionu - Bartošovice

 Čeština
 

Project text:


Obec Bartošovice

Obec Bartošovice se nachází v údolní nivě řeky Odry a Bartošovického potoka v Moravské bráně. Leží 13 km severovýchodně od města Nového Jičína, průměrná nadmořská výška je 260 m.n.m. První písemné zmínky jsou z roku 1240, v zemských deskách je obec uváděna na konci 14. století. V současné době má obec dvě části - Bartošovice a Hukovice, žije zde 1627 obyvatel.

Nejstarším dokladem zdejšího osídlení je sekeromlat z mladší doby kamenné, který je dnes uložen v Okresním vlastivědném muzeu v Novém Jičíně. K dalším nálezům na území obce patří hliněná nádoba, ve které byly mince a kousky stříbra (první české groše, které dal razit Václav II.). Bartošovice byly od pradávna zemědělskou vesnicí, rozlehlé louky umožňovaly chov dobytka (kravařský skot), ovcí i koní.

Obec, vzhledem ke své poloze v centru Chráněné krajinné oblasti Poodří, nabízí možnost vycházek a cyklistických vyjížděk do přírody. V jejím katastru se nachází také několik kulturních památek a v centru obce areál Stanice pro záchranu volně žijících živočichů spolu se střediskem ekologické výchovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé Karpaty.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  13
Centrum obce Bartošovice
Obecní dům se nachází v centru obce.
Kostel, škola a fara
Bartošovický zámek
Část budovy č.p.137 s obecním hostincem, sálem.
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  13


TrainLMS