Project view - Báňovice

 Čeština
 

Project text:


Obec se nachází 6,5 km od města Jemnice. Název znamená ves lidí báňových. První písemná zmínka o vsi je z roku 1327, kdy byly Báňovice uvedeny v listině, kterou Jan Lucemburský rozmnožil Jemnici její práva a majetek.

V roce 1956 vzniklo v Báňovicích JZD. Nyní v obci soukromě podnikají 4 občané.

Na návsi stojí novorenesanční kaple z druhé poloviny 19.stol.

V obci byl postaven k 50-ti letému výročí školy v roce 1946 památník, který byl zároveň upomínkou na řídícího učitele Zdeňka Papouška, jenž působil jako velitel odbojové organizace Obrany národa v Jemnici a byl umučen roku 1944 Němci v Kasselu.

Podívejte se na několik fotografií z naší vesnice.

 

The project contains these units:

Page 1  
Jak se domek změnil za 80 let
Zkulturnění dvora
Dnes tvoří usedlost dva domky.
Page 1  


TrainLMS