Project view - Metamorfozy krajobrazu

 Polski
 

Project text:


Celem projektu jest rozbudzenie w młodzieży z Żor i Ostravy odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe własnego regionu poprzez umożliwienie jej korzystania z atrakcyjnych metod utrwalania i opisywania zmieniającego się krajobrazu kulturowego regionu i dzielenia się spostrzeżeniami z ludnością lokalną. Działania w ramach projektu to m.in. poszukiwanie starych zdjęć regionu, a następnie wykonywanie nowych i analizowanie na podstawie różnic w fotografiach zmian w krajobrazie. W ramach projektu zorganizowana zostanie wspólna wystawa zdjęć robionych przez polską i czeską młodzież. Projekt przyczyni się do aktywizacji młodzieży, nauczycieli oraz środowisk lokalnych regionu Silesia po obu stronach granicy.

 

 

 

 

 

 Projekt realizowany przez Gimnazjum nr 2 w Żorach i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy-Polska oraz z budżetu państwa.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  12
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IIIA Czechy-Polska oraz z budżetu państwa.
Położenie geograficzne Żor
Pierwsza zachowana wzmianka o wsi Żory pochodzi z 1258 roku.
Zarys zabytków w Żorach
Insygnia Żor
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  12


TrainLMS