Project view - Krupka - Bohosudov

 Čeština
 

Project text:


Bohosudov je součástí Krupky od roku 1961. Nejvýraznější dominantou je barokního kostel Sedmibolestné Matky Boží postavený v letech 1701 až 1706. V roce 1679 zde jezuité založili gymnázium, které zde působí s mnoha přestávkami dodnes (1773 - 1853 - zrušení jezuitského řádu, 1950 - 1993 - komunistický režim). Aby se usnadnil přístup turistů na Komáří vížku na vrcholu Krušných hor, byla v letech 1950-1952 vystavěna ve švýcarské licenci lanovka. Se svými 2 348 m (převýšení 482 m) byla tehdy nejdelší ve střední Evropě a slouží návštěvníkům východního Krušnohoří dodnes.

Z historie:

1610 - první pouť v Bohosudově

1701-1706 byla postavena barokní bazilika Panny Marie Bolestné v Bohosudově

1869 – začala v Bohosudově pracovat nejstarší cementárna v Čechách (v provozu do roku 1930)

1893 – zahájila provoz bohosudovská plovárna

1898 – Bohosudov byl povýšen na městys

1913 – zahájil provoz bohosudovský biograf

24.4.1945 – zastavil transport vězňů z koncentračního tábora Ossendorf na bohosudovském nádraží. 313 vězňů zde zemřelo .(pomník naproti kostelu sv. Prokopa z r. 1948).

1947 – bylo obnoveno biskupské gymnázium v Bohosudově

1950 – byla činnost biskupského gymnázia zrušena a to se změnilo v internační tábor pro 360 řeholníků

1.9.1993 – slavnostně zahájena výuka v biskupském gymnáziu

The project contains these units:

Page 1  2  
Hlavní budova naší školy. Byla postavena v polovině 30. let 20. století na volném prostranství mezi obcí Bohosudov a svahy Krušných hor. Na jejím ...
Na Mariánském náměstí se pravidelně konaly týdenní i výroční trhy. Na budově hotelu je jezdecká socha "Rytíře z Bleilebenu". Byl zde i veliký tane...
Domy na Mariánském náměstí byly postaveny kolem roku 1900. Vždy sloužily k obchodním (přízemí) i obytným účelům (vyšší patra). V roce 1948 byly zn...
Barokního kostel Sedmibolestné Matky Boží postavený v letech 1701 až 1706.Pověst o založení kostela: Když husité vypálili světecký klášter (někd...
Filmová představení probíhala v bohosudovském biografu již od roku 1913. Do druhé světové války se zdejší kino jmenovalo "Stern" (Hvězda). Hvězda b...
Page 1  2  


TrainLMS