Project view - Slavičín

 Čeština
 

Project text:


 

  Slavičín

 

Městečko Slavičín najdete na mapě na rozhraní Moravy a Slovenska, v jihovýchodní části Valašska. Leží v kopcovité krajině Bílých Karpat, kterou roku 1998 vyhlásilo UNESCO za chráněnou rezervaci, v nadmořské výšce 350 m. Počet obyvatel je asi 7 000.

Podle pověsti se roku 985 v místech dnešního Slavičína zastavil sv. Vojtěch při své cestě z Uher na Moravu. Jeho družina zde vybudovala tábor a s příchodem noci  zapálili oheň. Na protějším kopci prý stávala tvrz  patřící nevidomé hraběnce. Ta nemohla v noci spát, a když přistoupila k oknu, tak i přes svou slepotu spatřila oheň hořící dole v táboře.
Osada, která pod tvrzí vznikla , přijala pak na památku tohoto „slavného činu" název Slavičín.


První doložená zmínka o Slavičínu pochází z roku 1141. Ve 13. století byla oblast postižena tatarskými vpády, což se opakovalo ještě ve století 17.  a 18. Obyvatelstvo se zabývalo především zemědělstvím, mezi řemesly zaslouží jako zvláštnost zmínku zvěroklestičství, kterým region proslul i v cizině. V 19. století se začal rozvíjet průmysl obuvnický. Nejprve zde v roce 1860 postavil podnikatel Josef Pivečka koželužnu, po první světové válce pak v nedalekém Zlíně začal podnikat Tomáš Baťa.V roce 1936 byla postavena továrna Detona, později přejmenovaná na Vlárské strojírny.(Z obou pojmenování vyplývá i zaměření výroby).

Dne 29. srpna 1944 došlo v našem kraji k velké letecké bitvě. Německé stíhačky sestřelily v oblasti Bílých Karpat 10 amerických bombardérů, které měly provést nálet na Ostravu. Pomník na slavičínském hřbitově připomíná, že zde bylo pochováno  28 amerických letců.

V mírových poválečných letech se obec Slavičín úspěšně rozvíjela a roku 1964 byla prohlášena za město.

Z místních památek stojí za zmínku farní kostel svatého Vojtěcha, který je zároveň nejstarší budovou. 
V centru města, na místě dřívější tvrze,  stojí barokní zámek z roku 1750. Dnes slouží převážně k pohostinským a komerčním účelům.
Na zámek navazuje zámecký park v anglickém stylu s amfiteátrem, hřištěm, kuželnou a dřevěným altánkem.
V roce 1940 založila rodina podnikatele Pivečky tzv. Pivečkův lesopark. Ten byl po letech zapomenutí v roce 1997 obnoven a dnes slouží jako klidová zóna. Jsou tam volně umístěna díla studentů ateliéru sochařství VŠUP Praha.
Na náměstí Mezi Šenky byla roku 1839 postavena budova Záložny, která byla ve své době střediskem kulturního a společenského života. Dnes je zde restaurace, reprezentační sál a několik salonků.
V roce 1910 byla ve Slavičíně postavena národní škola a v roce 1923 přibyla škola měšťanská. Síť škol dnes tvoří Základní škola Vlára, Základní škola Malé Pole, Gymnázium Jana Pivečky, Střední odborná škola, Základní škola speciální a Základní umělecká škola. Dětský národopisný soubor Slavičánek, který pracuje při ZŠ Vlára,  vychází z tradic valašských písní, tanců, zvyků, říkadel a her.

Město a jeho okolí nabízí řadu možností pro pěší turistiku i cykloturistiku, jsou zde tenisové kurty, sportovní hala, koupaliště a kuželna.

Slavičín je město se zajímavou minulostí i přítomností, s hezkou přírodou a čilým kulturním a společenským životem.

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Vpravo správní budova podniku Prabos (dříve Svit, původně Japis - postavena 1939). Domek vlevo - Latinákovo - by dnes stál uprostřed silnice do Luh...
Pohled na budovu polikliniky a část náměstí Mezi Šenky od mostu přes Říku na Luhačovské ulici se otevřel po zbourání kuželny, která patřila k hosti...
Díváme se z Lukšína k mostu na Luhačovské ulici. Na soutoku Lukšínky a Říky stávala transformační stanice. Pohled na část Šabatce dnes zakrývá nová...
Vykácením stromů se otevřel pohled na Pivečkovu vilu, kde dnes sídlí Nadace Jana Pivečky. Na přízemním domku vlevo je od roku 1991 pamětní deska, k...
Až do začátku 90. let 20. století bylo Horní náměstí velmi rušné, protože tam bylo umístěno autobusové nádraží. Dnes je klidnou částí města, která ...
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  


TrainLMS