Project view - Česká Třebová - město vlaků

 Čeština
 

Project text:


Po složitém hledání vhodných tras bylo nakonec rozhodnuto napojit se v Olomouci na odbočku KFNB (Společnost Severní Dráhy císaře Ferdinanda), protože v trase Olomouc - Česká Třebová - Pardubice - Praha byl nejpříznivější terén, takže trať mohla být dokončena během tří let.

 „Českotřebovské nádraží stálo na trati z Olomouce do Prahy. Autorem projektu byl vrchní inženýr Jan Perner a investorem Společnost Severní Dráhy císaře Ferdinanda

Jedním z nejvýznamnějších mezníků historie města Česká Třebová se stal 20. srpen 1845, kdy se na nově postaveném českotřebovském nádraží objevil první vlak. A i když ho lidé přivítali voláním "čert, čert" a prchali před ním, přinesl lidem práci, obživu a mnohým i lepší život na dlouhých 150 let. Železnice se stala nedílnou součástí města, která ho ve své době i proslavila." . Českotřebovské nádraží se stalo více důležitým 1. ledna 1849, kdy byla připojena brněnská trať a od té doby stojí na křižovatce železničních tratí. Zahájení provozu železnice a postupné rozšiřování nádraží napomohlo ke zvýšení počtu obyvatel a nových profesí, které souviseli s provozem železnice.

Nádraží bylo budováno postupně. Staniční budova změnila svoji podobu i umístění celkem třikrát.  Rozšiřovalo se technické zázemí železničního uzlu. Byly postaveny a v průběhu let rozšiřovány železniční dílny, v nichž se opravovaly lokomotivy, výtopna, nocležny a překladiště. Rozrůstalo se i kolejiště. K původním čtyřem kolejím přibývaly další. V roce 1901 se zvýšil počet kolejí na 17 a současný počet se zdvojnásobil, tedy 34. Rozrůstajícímu se kolejišti ustupovaly mosty, které byly zbourány a nahrazeny podchody a podjezdy.

Česká Třebová fungovala a funguje hlavně jako přepravní nádraží pro nákladní vlaky. Vlaky, které tudy projížděly zde odpočívaly, nebo se zboží, které vezly překládaly do jiných přepravních vagonů. (Toulky minulostí Českotřebovska).

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  
Na rekonstrukci v našem městě
Modernizace vlaků
ukázkový motorový vlak
Fibigarův most ustupil elektrifikaci železnice
Na místo Herzánova mostu vybudován podchod.
Page 1  2  3  4  


TrainLMS