Project view - Jihlava

 ČeštinaDeutsch
 

Project text:


 

Jihlava

Statutární město Jihlava je centrem kraje Vysočina. Leží na Českomoravské vrchovině a nejvyšším bodem v okolí je vrch Javořice (837 m. n. m.). Oblast je důležitá i z hydrologického hlediska, protože se zde nachází hlavní evropské rozvodí mezi moři Severním a Černým. Městem protéká stejnojmenná řeka a žije zde zhruba 50 000 obyvatel.

Historie Jihlavy sahá hluboko do středověku. Městská práva získává za vlády krále Václava I. ve 40. letech 13. století. Důležitým podnětem pro rozvoj bylo objevení stříbra, s nímž souvisí zejména německá kolonizace. Počátky dolování se datují k letům 1238 - 1240.

Mezi významné stavební památky patří chrámy sv. Jakuba Většího, Nanebevzetí Panny Marie a Povýšení svatého Kříže, jež byly budovány v gotickém slohu. Dominantou ústředního Masarykova náměstí, které je svou rozlohou 36 000 m² jedním z největších nejen u nás, ale i ve střední Evropě, je chrám sv. Ignáce z Loyoly, který byl vystavěn ve slohu barokním. Důkazem poctivé středověké fortifikační práce je dodnes dochovaný souvislý pás městských hradeb, který v minulosti doplňovalo pět bran. Dnes mohou turisté obdivovat jen jedinou z nich, a sice bránu Matky Boží.

Stříbrná ložiska se časem vyčerpala, poslední velká vlna dolování proběhla v 16. století. Jihlava pak proslula výrobou sukna. Nejvyššího vrcholu bylo dosaženo koncem 18. století (např. r. 1791 se vyrobilo 500 000 kusů sukna) a ve 30. letech 19. století bylo město druhým největším producentem tohoto oděvního materiálu v celé rakouské monarchii. V důsledku toho se však s rozvojem strojové výroby počalo oproti jiným městům mnohem později (až od 60. let 19. století), neboť cechovní mistři tvrdě bránili svá podnikatelská privilegia.

Největších proměn se Jihlava dočkala zejména v 2. polovině 19. století a v průběhu století dvacátého. Tyto změny se pokusili zmapovat a zaznamenat naši studenti v rámci tohoto projektu. Důkazem toho, že některé změny byly opravdu razantního charakteru, je např. současná podoba Masarykova náměstí. Na místě, kde léta stávala skupina vzácných historických domů, známých pod názvem Krecl, stojí dnes mimořádně nevzhledný a nevkusný obchodní dům Prior. Blízké okolí nedaleké barokní kašny pak „zdobí" omšelé stánky s rychlým občerstvením.

Prací na tomto projektu bychom chtěli vedle mapování vývoje a změn krajiny a architektury zároveň zvýšit zájem lidí o bohatou minulost města Jihlavy.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  
Unit description empty
Jihlavské gymnázium má mnohaletou tradici.
Hotel U Zlatého lva
Významná barokní památka
Středoškolský internát v Žižkově ulici
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  


TrainLMS