Project view - Proměna krajiny v regionu TŘEBOŇSKA a Tradice a zvláštnosti regionu

 Čeština
 

Project text:


Název školy: Střední odborné učiliště rybářské Adresa: SOUr Třeboň, Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň je město s bohatou historií sahající do poloviny 12.století, kdy na jedné ze stezek procházející širokým pohraničním hvozdem, vznikla malá osada. Celé rozlehlé jihočeské území dostal od krále výsluhou Vítek z Prčic, první známý člen později rozvětveného rodu Vítkovců. Z r. 1280 je už zpráva o existenci farního kostela v Třeboni a kolem r. 1300 lze předpokládat městské opevnění, zesílené z venčí vodním příkopem. K r. 1341 se označuje jako město a od r. 1366 se objevuje i její český název. V témže roce se vlastníky Třeboně a okolního panství stali páni z Rožmberka. Za jejich éry město nabylo na významu a rozmachu. V první polovině 16. stol. bylo zdokonaleno městské opevnění a to postavením druhé hradební zdi, druhého příkopu a vnějšího válu. V obou pásech hradeb byly postaveny dvě nové brány, dvojitá Svinenská a vnější Novohradská. V popředí pozornosti bylo samozřejmě zakládání rybníků a vaření piva. Okolní bažinatá krajina byla citlivou rukou našich předků měněna. Významnou roli sehráli rybníkáři, kteří krajinu odvodnili a založili rozsáhlou rybniční soustavu, která se stala doménou celého regionu. Nejvýznamnějšími staviteli byly Mikuláš Ruthard, Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Často slýcháme „Ničeho si neváží jsou líní, tetovaní, samá náušnice“. Jsem rád, že Vás můžeme přesvědčit, že to není tak docela pravda. Studenti naší školy se zapojili do projektu Proměna krajiny v regionu TŘEBOŇSKA a Tradice a zvláštnosti regionu, financovaného MŠMT a Krajem Jihočeským. Naší snahou bylo najít historické fotografie a pohlednice a následovně vyhledávat konkrétní místa a pořídili fotodokumentaci daného místa v současnosti. Všechny fotografie jsem se snažili doplnit alespoň krátkým textem. Realizací tohoto projektu jsme získali větší uplatnění ICT při environmentálním vzdělávání. Došlo k posílení interdisciplinární prvků ve vzdělávacím programu a především tento projekt umožnil poznávat studentům krajinu Třeboňska z jiného pohledu. Realizace projektu umožnila naplnění dílčích cílů. Jako příklad lze uvést navázání kontaktu s místními starousedlíky a tím zlepšení mezigenerační komunikace, zlepšení komunikace mezi učiteli a studenty, možnost seznámit s Třeboní a jeho okolím další studenty, obyvatele našeho i jiných regionů. Původním záměrem bylo zapojit co největší počet studentů. V začátcích projektu to nečinilo vážnější problém, ale s postupem času se vyčlenil úzký kolektiv studentů , který nesl hlavní tíhu celého projektu. Z pedagogického sboru se účastnili čtyři učitelé a dva z toho se věnovali projektu ve větší míře. Studenty při realizaci projektu v první řadě zaujala možnost podílet se na nákupu potřebného hardwarového a softwarového vybavení pro realizaci projektu. Předpokládáme, že do této fáze se zapojilo více studentů zejména z důvodu mít možnost se aktivně podílet rozhodování o dovybavení školy. Později převážila u studentů snaha naučit se pracovat s digitální technikou a využívat software pro zpracování fotografií. Zaměřili jsme se na dvě témata: Město a jeho nejbližší okolí a samozřejmě jako pro školu rybářskou jsou pro nás blízkým tématem Vodohospodářská díla a jejich proměna. Získané fotografie jsme zpracovali na PC a uspořádali do podoby prezentace a takzvaných prolínaček“ (stará fotografie – nová fotografie). Myslíme si, že se nám podařilo realizovat velmi zajímavý projekt, který zaujme svým rozsahem i náplní. K projektu jsou přiloženy i jiné zajímavé soudobé i historické fotografie, které Vás snad osloví a přiblíží Vám atmosféru nejen podzimních výlovů. Doufáme, že naše prezentace Vás bude motivovat nejen k návštěvě výstavy, ale i k návštěvě Třeboně a okolí, které si Vás beze všech pochybností získá. Touto cestou chceme rovněž poděkovat občanům Třeboně za pomoc při hledání starých fotografií a vyhledávání soudobých míst a místní samosprávě za pomoc při realizaci výstavy. Hlavní poděkování patří panu Fantovi, který byl naší hlavním konzultantem a půjčil nám ze svých sbírek velké množství dobových fotografií. Proměna krajiny v regionu TŘEBOŇSKA a Tradice a zvláštnosti regionu Poskytovatel dotace: MŠMT Kraj: Jihočeský Název dotačního programu: SIPVZ Tým pedagogický sbor: Vedení školy: Ing. Karel Vávře Ing. Aleš VONDRKA Ing. Věra Davidová Ing. Luboš KOHOUT Josef NOVÁK Ing. Luděk MOŽÍŠ Tým studenti: Lukáš Novák Jan Vobrátil Milan Komínek Lukáš Doležal Tomáš Ševčík Michal Končel Stanislav Kahoun Petr Duchoň Jiří Srp

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  10
Malé náměstí je umístěno hned vedle velkého náměstí v Třeboni
Novohradská brána
Gymnazium v Třeboni
Bílý Koníček je hotel, který je současně jedním z prvních dokladů renesančního slohu ve městě
Hradecká brána
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  10


TrainLMS