Project view - Proměny liberecké tramvajové dopravy

 Čeština
 

Project text:


Nejvýznamnější součást libereckého dopravního systému, tramvajová doprava, je provozována již přes sto let. dne 25. srpna 1897 byl totiž zahájen provoz na trati o rozchodu 1 000 mm od nádraží přes střed města k městskému lesíku (dnes botanická-zoo), odkud byla ještě téhož roku prodloužena do lidových sadů. později byly postaveny tratě z centra do rochlice (1899), růžodolu (1904) a horního hanychova (1912). po dobu trvání průmyslové výstavy v roce 1906 byla v provozu také trať husovou ulicí k výstavišti, snesená po skončení této akce. Tramvajový provoz v prvním období zabezpečovaly především motorové a vlečné vozy z vagónky ve štýrském hradci.

V období mezi světovými válkami byl vozový park doplňován dodávkami z vagónky ve studénce a v české lípě. roku 1929 byla růžodolská trať prodloužena až k letce. na podzim 1932 se do horního hanychova začalo jezdit okolo vlakového nádraží a dále po nově vybudované trati nádraží - viadukt, současně byl zrušen úsek původní hanychovské trati ze soukenného náměstí barvířskou a františkovskou ulicí k viaduktu. od roku 1927 jsou provozovány také městské autobusové linky, jejich větší rozvoj nastal ale až po válce a zejména pak v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Po skončení II. světové války začala příprava dávného projektu na tramvajové spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, kde jezdily tramvaje od roku 1900. tato meziměstská trať byla uvedena do provozu postupně v letech 1953 až 1955. od roku 1953 se na libereckých tratích objevovaly tramvajové vozy typu mt6, vyvinuté speciálně pro města s rozchodem tratí 1 000 mm a dodávané do liberce z vagónky česká lípa, popřípadě převzaté z rušených úzkorozchodných provozů. útlum kolejové dopravy v šedesátých letech přinesl zrušení trati rochlice - růžodol v roce 1960 a likvidaci celého tramvajového provozu v Jablonci nad nisou (1969).

Nové tramvaje řady T, dodávané od roku 1960, postupně nahrazovaly motorové a vlečné vozy staré konstrukce, které vyjely do ulic naposledy v roce 1973. meziměstská trať byla v letech 1972 až 1976 postupně rekonstruována, čímž byla zřejmě zachráněna existence tramvajové dopravy v liberci. v letech 1983 až 1984 byl přeložen úsek městské trati přes historické centrum z benešova náměstí do rumunské a palachovy ulice. přes dílčí rekonstrukce byl na konci osmdesátých let stav trati z lidových sadů do horního hanychova místy již tak špatný, že hrozilo zastavení provozu z bezpečnostních důvodů.

Proto bylo rozhodnuto o postupné přestavbě celé městské trati a o nahrazení úzkého rozchodu normálním rozchodem 1 435 mm. v letech 1990 až 1995 proběhlo několik etap rekonstrukce, díky níž úsek lidové sady - fügnerova - viadukt umožňuje úzkorozchodný i normálněrozchodný provoz. současně byl postaven terminál linek městské dopravy fügnerova a provedeny úpravy vedení trati v jeho blízkosti. v letech 1996 až 2005 se uskutečnila přestavba úseku viadukt - horní hanychov na výhradně normálněrozchodnou trať, která je po celé délce dvoukolejná.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  
Lidové Sady - konečná - vysupovat
Tramvaje od roku 1876 až po současnost
Page 1  2  3  4  5  


TrainLMS