Project view - Hus och byggnader i Sankt Anna

 SvenskaEnglish
 

Project text:


Kort beskrivning av hus och byggnader i Sankt Anna. Arbetet ingår i ett tema där "Närmiljö" har vairt vårt ledord. Det är också en del i vårt GrönFlagg-arbete. Arbetet är gjort av elever i åk 5-6 i Sankt Anna skola vårterminen 2013. Tyngdpunkten har legat på teknik. Grunder, väggar och tak samt olika material.

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Huset byggdes på 1890 talet. Ladugården byggdes troligtvis 1949. Det är ett stockhus med panel. De som bodde i huset 1947 var Erik och Irma. Sten ...
Sankt Anna gamla kyrka byggdes på 1300-talet. Det var Skärgårds borna som byggde kyrkan. Kyrkan användes från början som skydd till kor. Korna gick...
Stenhagen
Ekenäs byggdes 1937, och användes till boningshus till en gård. Det bodde 5 vuxna i Ekenäs på den tiden. Det finns 5 rum, 1 kök, 10 fönster, en ved...
Innan det blev camping var det ett jordbruk. Jordbruket lades ned 1988 eller 1990. Ladan låg där receptionen ligger nu. Jordbruket tillhörde Hindö....
Page 1  2  3  


TrainLMS