Project view - Hus och byggnader i Sankt Anna

 SvenskaEnglish
 

Project text:


Kort beskrivning av hus och byggnader i Sankt Anna. Arbetet ingår i ett tema där "Närmiljö" har vairt vårt ledord. Det är också en del i vårt GrönFlagg-arbete. Arbetet är gjort av elever i åk 5-6 i Sankt Anna skola vårterminen 2013. Tyngdpunkten har legat på teknik. Grunder, väggar och tak samt olika material.

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Det här huset byggdes år 1865. Det var till för ålderdomshem från år 1865 till 1950. 1950 byggdes ett nytt ålderdomshem. Nu är det boningshus. Hus...
Kyrkan byggdes på 1820-talet och invigdes vid Kyndelsemäss år 1832. Väggarna är byggt av sten från Sankt Anna gamla kyrka och från Stegeborg slott....
Byggnaden byggdes år 1902. Det renoverades 1938 och modeniserades år 1948. 1965 byggdes byggnaden om så att den kunde inrymma både låg och mellanst...
Page 1  2  3  


TrainLMS