Project view - Hus och byggnader i Sankt Anna

 SvenskaEnglish
 

Project text:


Kort beskrivning av hus och byggnader i Sankt Anna. Arbetet ingår i ett tema där "Närmiljö" har vairt vårt ledord. Det är också en del i vårt GrönFlagg-arbete. Arbetet är gjort av elever i åk 5-6 i Sankt Anna skola vårterminen 2013. Tyngdpunkten har legat på teknik. Grunder, väggar och tak samt olika material.

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Huset är troligen byggt på 1500-talet. Stommen är byggd av liggande timmerstockar.med måtten 20*10 meter. Huset har två vånigar och en vind. Boytan...
Huset byggdes 1850. Huset byggdes ut 1975. Huset renoverades 1975. För användes huset till en sommarbostad. Han som ägde det då hete Sture Petersso...
Huset byggdes år 1924 av Conrad Karlsson. Då var grunden gjord av stenar alltså en torpargrund. Då var väggarna gjort av stående plankor av spån oc...
Kullborg började byggas 1905 och stod fördigt 1906 och är byggt i timmer, klätt med panel och tegelpannor som tak. Huset står på en sten grund (tor...
Huset är byggt 1927. De som byggde huset hette Gerda och Carl Langström. Huset är byggt av stengrund, timmervägg och tegeltak.Huset vart klart samm...
Page 1  2  3  


TrainLMS