Project view - Frymburské metamorfózy

 ČeštinaDeutsch
 

Project text:


Frymburk se nachází na 48°39'41.63" severní šířky a 14°9'55.81" východní délky asi 25 kilometrů jižně od Českého Krumlova. Je rozložen na poloostrově vzniklém po napuštění lipenské přehrady a je obklopen šumavskými vrchy. Přirozenou dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje ze 13. století, dominantním bodem okolí je pak kaple na vrchu zvaném Marta a věž zříceniny hradu Vítkův Kámen.

Vltavské údolí nad Frymburkem bylo osídleno již ve střední době kamenné – v mezolitu, tedy v sedmém a šestém tisíciletí před naším letopočtem. Tito první obyvatelé v okolí dnešního Frymburku si stavěli chýše a chatrče s ohništěm. Žili jen z lovu, rybolovu a sběru různných plodů.

Ve své novodobé historii je Frymburk (dříve též Friberch, Friedberch, Fridburch, Phrimurch , Friberg , Friedberg) původně trhovým městečkem s plátenickou tradicí při vltavském brodu. První písemné zmínky o Frymburku odkazují snad až k roku 1189, další zmiňují události z konce 13. a počátku 14. století. V roce 1270 daruje Vítek z Krumlova kapli ve Frymburku benediktinskému probožství v Zátoni, roku 1305 Rožmberkové zřídili u přechodu přes řeku mýto. Městem je Frymburk poprvé nazván v roce 1379. Roku 1467 se tudy vracelo mírové poselstvo krále Jiřího z Poděbrad z diplomatické mise po státech Evropy zpět do Čech. Dynamický rozvoj frymburské rychty byl přerušen v době třicetileté války, kdy byl Frymburk popleněn a vypálen švédskými vojsky. V roce 1856 vypukl ve Frymburku rozsáhlý požár, při kterém bylo zcela zničeno historické náměstí, požáru padly za oběť 4 lidské životy, 54 domů lehlo popelem. Další požáry se Frymburku nevyhnuly ani v následujících letech, a proto byl historický ráz městečka do značné míry setřen.

V době vzniku Československa v roce 1918 byl Frymburk obydlen převážně německým obyvatelstvem, po Mnichovské dohodě a záboru pohraničí připadl nacistickému Německu. Osvobodila ho 6.5. 1945 americká armáda, německé obyvatelstvo bylo po odsunu nahrazeno Čechy a Slováky, ale i reemigranty z Rumunska a Volyňskými Čechy.

V současné době má Frymburk ráz turistického městečka s možnostmi aktivního trávení volného času, zejména cyklistiky, jachtingu, rybolovu a lyžařských sportů.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  
Pohled na Frymburk od východu z Marty
Pohled na Frymburk od západu
Frymburk z křížové cesty na Martě
Frymburk z Frýdavy
Frymburk z pravého břehu Vltavy
Page 1  2  3  4  5  6  7  


TrainLMS