Project view - Architektura v krajině Jablonecka

 Čeština
 

Project text:


Jablonec nad Nisou

Město ležící v ideální oblasti mezi Českým rájem (centrem pěší a cyklo turistiky) a Jizerskými horami (lyžařským rájem s dobrými podmínkami pro sjezdové lyžování a skvělým zázemím pro běžkaře a cykloturisty - "Jizerská magistrála") má historii českého osídlení.

Ve 14. století (1356) je poprvé zmíněno v církevních záznamech (Libris confirmatiorum). Místní jméno Jablonec odvozené od českého slova jabloň bylo doplněno a rozšířeno o přívlastek "nad Nisou" roku 1906 při získání listiny stvrzující znakové privilegium.

Hojnost lesů a vody stála u zrodu vhodných podmínek pro sklářskou výrobu. S tím je spojen také příchod sklářských odborníků německého průvodu z Novoborska. Roku 1808 byl Jablonec povýšen na městys, 1866 na město. Přelom 19.a 20. století je obdobím prudkého ekonomického rozmachu. Důkazem toho je také architektura Jablonecka. Bohužel řadu výstavných budov odvál čas.

Městský znak, jehož používání bylo povoleno listinou ze 7. prosince 1906 získalo město Jablonec nad Nisou zároveň s potvrzením povyšovacího dekretu na město z 28.března 1866. Popis znaku citujeme z úřední listiny stvrzené podpisem císaře Františka Josefa I. ,,Dále Jsme Našemu věrnému městu Jablonec nad Nisou užívání níže popsaného a v barvách představeného městského znaku povolili: modrý štít , jehož úpatím prochází zelený zatravněný pahorek, na kterém přirozeně olistěná a oplodněná jabloň vyrůstá. Z kořenů stromu vyvěrá stříbrný , v oblouku doprava kupředu tekoucí pramen. Na hlavním okraji ornamentálního rámu bronzové barvy obklopujícího štít spočívá stříbrná koruna s pěti viditelnými stínkami."

Od roku 2006 může starosta Jablonce nad Nisou používat při slavnostních příležitostech řetěz se znakem města. Autor městských insignií akademický sochař Vladimír Komňacký použil pro realizaci svého vítězného návrhu kombinaci tří materiálů - kovu, kamene a skla.

Obyvatele Jablonce i příchozí turisty jistě potěší dva turistické okruhy. Velký - z roku 1975, dlouhý 16,5km, značený červenobílým diagonálně půleným čtvercem, malý - vnitřní - otevřený 27.června 2006, procházka 6,5 km dlouhá, značená modrobíle se třinácti zastaveními opatřenými textovými tabulemi.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  19
Anenské náměstí - kostel sv. Anny
Fara a vychladlá kovárna
Dnes již neexistující starý špitál -volný prostor v Soukenné ulici v sousedství kostela svaté Anny.
Hotel Zlatý lev
Bývalý hostinec Jelen - v současnosti víceúčelový objekt
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  19


TrainLMS